انجمن داروسازان ایران

فارسی English

استعمال افشانه (اسپري) استنشاقي دهاني

پیام تبریک

تبریک انتصاب جناب آقایان دکتر محمد نجفی عرب و ناصر ریاحی به عضوبت در هیئت مدیره اتاق بازرگانی

معرفی نمایندگان انجمن در کمیته های امور تبلیغات و مالیات سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ

معاونت نظارت سازمان نظام پزشکی تهران در نظر دارد کمیته هائی جهت امور تبلیغات و مالیات تشکیل دهد تا در جهت رفع مشکلات همکاران مقیم تهران قدمهای مثبتی بردارد از این سو انجمن داروسازان ایران دو نماینده فعال در این امور را معرفی می نماید.

مکاتبه رئیس انجمن داروسازان تهران با ریاست محترم سازمان نظام پزشکی

درخواست ریاست انجمن داروسازان تهران از ریاست سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف تعرفه خدمات داروئی از کتاب ارزش نسبی خدمات و نادیده گرفتن خدمات همکاران