• شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد.
  • ملاقات هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با مقام محترم وزارت بهداشت جناب آقای دکتر هاشمی
  • کنگره ملی روز داروسازی
  • کنگره ملی روز داروسازی
  • کنگره ملی روز داروسازی
  • کنگره ملی روز داروسازی
  • کنگره ملی روز داروسازی
  • کنگره ملی روز داروسازی
  • کنگره ملی روز داروسازی
  • اجرای گروه رستاک در کنگره ملی روز داروسازی
  • پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران