انجمن داروسازان ایران

فارسی English

در مورد اقدامات انجام شده ارزش افزوده فرآورده های مکمل

کنفرانس علمی-آموزشی بیمارستان پارس با امتیاز بازآموزی

اخبار داروسازی

اخبار داروسازی

مصوبه پرداخت حقوق مسئولین فنی در استان تهران سال 1394

شعب انجمن داروسازان کشور بالغ بر48 شعبه فعال در سراسرکشور میباشند.

دعوت به جلسه هم اندیشی در خصوص تاسیس داروخانه های زنجیره ای

94/3/20

تقاضای اصلاح مجدد تعرفه خدمات داروئی از ریاست محترم سازمان غذا و دارو

جناب آقای دکتر دیناروند

تفاهم نامه فی مابین انجمن داروسازان ایران و دبیرخانه جایزه ملی کیفیت